No Image

Positive thinking

Berkumpul dengan orang lain merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang berarti ia tidak pernah bisa hidup sendiri. Berkumpul dengan orang baik biasanya berefek pada pemikiran positif. Berfikir positif tentu melahirkan energi positif pada jiwa seseorang. Sebaliknya berkumpul...
read more